Marc 9v1 I els deia: En veritat us dic que n’hi ha alguns dels aquí presents que no tastaran la mort fins que hagin vist el regne de Déu venint amb poder. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτο

Data: 
2019-09-01, diumenge
Comentari: 

Marc 9v1 I els deia: En veritat us dic que n’hi ha alguns dels aquí presents que no tastaran la mort fins que hagin vist el regne de Déu venint amb poder.καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου, ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.And <2532> he said <3004> (5707) unto them <846>, Verily <281> I say <3004> (5719) unto you <5213>, That <3754> there be <1526> (5748) some <5100> of them that stand <2476> (5761) here <5602>, which <3748> shall <1089> <0> not <3364> taste <1089> (5667) of death <2288>, till <2193> <302> they have seen <1492> (5632) the kingdom <932> of God <2316> come <2064> (5756) with <1722> power <1411>.