Lluc 11v2 I els digué: Quan pregueu, digueu: Pare nostre que ets en els cels, sigui santificat el teu Nom. Vingui el teu regne. Sigui feta la teva voluntat, com en el cel, també sobre la terra. εἶπε δὲ αὐτοῖς, Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε, Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν το

Data: 
2020-01-02, dijous
Comentari: 

Lluc 11v2 I els digué: Quan pregueu, digueu: Pare nostre que ets en els cels, sigui santificat el teu Nom. Vingui el teu regne. Sigui feta la teva voluntat, com en el cel, també sobre la terra.εἶπε δὲ αὐτοῖς, Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε, Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.And he said unto them, When ye pray, say, Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, as in heaven, so in earth.