Lluc 11v4 I perdona’ns els nostres pecats, perquè nosaltres també perdonem tothom qui ens deu. I no ens duguis a la temptació, ans deslliura’ns del maligne. καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίεμεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν. καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμ

Data: 
2020-01-04, dissabte
Comentari: 

Lluc 11v4 I perdona’ns els nostres pecats, perquè nosaltres també perdonem tothom qui ens deu. I no ens duguis a la temptació, ans deslliura’ns del maligne.καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίεμεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν. καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.And forgive us our sins; for we also forgive every one that is indebted to us. And lead us not into temptation; but deliver us from evil.