Lluc 1v:6 perquè un amic meu ha arribat a casa meva de viatge, i no tinc res per posar-li davant.  ἐπειδὴ φίλος μου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός με, καὶ οὐκ ἔχω ὃ παραθήσω αὐτῷ·

Data: 
2020-01-06, dilluns
Comentari: 

Lluc 1v:6 perquè un amic meu ha arribat a casa meva de viatge, i no tinc res per posar-li davant. ἐπειδὴ φίλος μου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός με, καὶ οὐκ ἔχω ὃ παραθήσω αὐτῷ·For a friend of mine in his journey is come to me, and I have nothing to set before him?