Lluc 11v8 Us dic que, encara que no s’aixequi i els hi doni perquè és amic seu, almenys per causa de la seva importunitat s’aixecarà i li donarà tot el que li calgui. λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστάς, διὰ τὸ εἶναι αὐτοῦ φίλον, διά γε τὴν ἀναίδειαν

Data: 
2020-01-08, dimecres
Comentari: 

Lluc 11v8 Us dic que, encara que no s’aixequi i els hi doni perquè és amic seu, almenys per causa de la seva importunitat s’aixecarà i li donarà tot el que li calgui.λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστάς, διὰ τὸ εἶναι αὐτοῦ φίλον, διά γε τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων χρῄζει.I say unto you, Though he will not rise and give him, because he is his friend, yet because of his importunity he will rise and give him as many as he needeth.