Lluc 11v13 Doncs, si vosaltres que sou dolents, sabeu donar coses bones als vostres fills, quant més el Pare del cel donarà l’Esperit Sant als qui li demanin! εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε ἀγαθὰ δόματα διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πα

Data: 
2020-01-13, dilluns
Comentari: 

Lluc 11v13 Doncs, si vosaltres que sou dolents, sabeu donar coses bones als vostres fills, quant més el Pare del cel donarà l’Esperit Sant als qui li demanin!εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε ἀγαθὰ δόματα διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὁ ἐξ οὐρανοῦ δώσει Πνεῦμα Ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν;If <1487> ye <5210> then <3767>, being <5225> (5723) evil <4190>, know <1492> (5758) how to give <1325> (5721) good <18> gifts <1390> unto your <5216> children <5043>: how much <4214> more <3123> shall <1325> <0> your heavenly <3772> Father <3962> <1537> give <1325> (5692) the Holy <40> Spirit <4151> to them that ask <154> (5723) him <846>? (Lluc 11v13)