Lluc 11v14 I estava expulsant un dimoni que era mut, i succeí que després de sortir el dimoni, el mut va parlar; i les multituds restaren admirades. Καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον, καὶ αὐτὸ ἦν κωφόν. ἐγένετο δέ, τοῦ δαιμονίου ἐξελθόντος, ἐλάλησεν ὁ κωφός· καὶ

Data: 
2020-01-14, dimarts
Comentari: 

Lluc 11v14 I estava expulsant un dimoni que era mut, i succeí que després de sortir el dimoni, el mut va parlar; i les multituds restaren admirades.Καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον, καὶ αὐτὸ ἦν κωφόν. ἐγένετο δέ, τοῦ δαιμονίου ἐξελθόντος, ἐλάλησεν ὁ κωφός· καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι.And <2532> he was <2258> (5713) casting out <1544> (5723) a devil <1140>, and <2532> it <846> was <2258> (5713) dumb <2974>. And <1161> it came to pass <1096> (5633), when the devil <1140> was gone out <1831> (5631), the dumb <2974> spake <2980> (5656); and <2532> the people <3793> wondered <2296> (5656).