Lluc 11v15 Però alguns d’ells deien: És per Beelzebul, el príncep dels dimonis, que expulsa els dimonis. τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον, Ἐν Βεελζεβοὺλ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια.

Data: 
2020-01-15, dimecres
Comentari: 

Lluc 11v15 Però alguns d’ells deien: És per Beelzebul, el príncep dels dimonis, que expulsa els dimonis.τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον, Ἐν Βεελζεβοὺλ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια.But <1161> some <5100> of <1537> them <846> said <2036> (5627), He casteth out <1544> (5719) devils <1140> through <1722> Beelzebub <954> the chief <758> of the devils <1140>.