Lluc 11v16 I altres, per provar-lo, cercaven d’ell un senyal del cel. ἕτεροι δὲ πειράζοντες σημεῖον παρ᾽ αὐτοῦ ἐζήτουν ἐξ οὐρανοῦ.

Data: 
2020-01-16, dijous
Comentari: 

Lluc 11v16 I altres, per provar-lo, cercaven d’ell un senyal del cel.ἕτεροι δὲ πειράζοντες σημεῖον παρ᾽ αὐτοῦ ἐζήτουν ἐξ οὐρανοῦ.And <1161> others <2087>, tempting <3985> (5723) him, sought <2212> (5707) of <3844> him <846> a sign <4592> from <1537> heaven <3772>.