Lluc 11v17 I ell, coneixent llurs pensaments, els digué: Tot reialme dividit contra si mateix és devastat, i una casa contra una casa, cau. αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήματα εἶπεν αὐτοῖς, Πᾶσα βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα ἐρημοῦται· καὶ οἶκος ἐπὶ ο

Data: 
2020-01-17, divendres
Comentari: 

Lluc 11v17 I ell, coneixent llurs pensaments, els digué: Tot reialme dividit contra si mateix és devastat, i una casa contra una casa, cau.αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήματα εἶπεν αὐτοῖς, Πᾶσα βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα ἐρημοῦται· καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον, πίπτει.But <1161> he <846>, knowing <1492> (5761) their <846> thoughts <1270>, said <2036> (5627) unto them <846>, Every <3956> kingdom <932> divided <1266> (5685) against <1909> itself <1438> is brought to desolation <2049> (5743); and <2532> a house <3624> divided against <1909> a house <3624> falleth <4098> (5719).