Lluc 11v18 I si Satanàs està dividit contra ell mateix, ¿com es mantindrà el seu reialme? Perquè dieu que jo expulso els dimonis per Beelzebul. εἰ δὲ καὶ ὁ Σατανᾶς ἐφ᾽ ἑαυτὸν διεμερίσθη, πῶς σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ; ὅτι λέγετε, ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλει

Data: 
2020-01-18, dissabte
Comentari: 

Lluc 11v18 I si Satanàs està dividit contra ell mateix, ¿com es mantindrà el seu reialme? Perquè dieu que jo expulso els dimonis per Beelzebul.εἰ δὲ καὶ ὁ Σατανᾶς ἐφ᾽ ἑαυτὸν διεμερίσθη, πῶς σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ; ὅτι λέγετε, ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν με τὰ δαιμόνια.If <1161> <1499> <0> Satan <4567> also <1499> be divided <1266> (5681) against <1909> himself <1438>, how <4459> shall <2476> <0> his <846> kingdom <932> stand <2476> (5701)? because <3754> ye say <3004> (5719) that I <3165> cast out <1544> (5721) devils <1140> through <1722> Beelzebub <954>.