Lluc 11v20 Però si jo expulso els dimonis amb el dit de Déu, certament ha arribat a vosaltres el regne de Déu. εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ Θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Data: 
2020-01-20, dilluns
Comentari: 

Lluc 11v20 Però si jo expulso els dimonis amb el dit de Déu, certament ha arribat a vosaltres el regne de Déu.εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ Θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.But <1161> if <1487> I with <1722> the finger <1147> of God <2316> cast out <1544> (5719) devils <1140>, no doubt <686> the kingdom <932> of God <2316> is come <5348> (5656) upon <1909> you <5209>.