Lluc 11v22 Però quan arriba el que és més fort que ell i el venç, li pren totes les seves armes en què confiava i reparteix les seves despulles. ἐπὰν δὲ ὁ ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει ἐφ᾽ ᾗ ἐπεποίθει, καὶ τὰ σκῦλα αὐτ

Data: 
2020-01-22, dimecres
Comentari: 

Lluc 11v22 Però quan arriba el que és més fort que ell i el venç, li pren totes les seves armes en què confiava i reparteix les seves despulles.ἐπὰν δὲ ὁ ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει ἐφ᾽ ᾗ ἐπεποίθει, καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ διαδίδωσιν.But <1161> when <1875> a stronger <2478> than he <846> shall come upon him <1904> (5631), and overcome <3528> (5661) him <846>, he taketh <142> (5719) from him <846> all his armour <3833> wherein <1909> <3739> he trusted <3982> (5714), and <2532> divideth <1239> (5719) his <846> spoils <4661>.