Lluc 11v30 Perquè com Jonàs va ser un senyal per als ninivites, així també ho serà el Fill de l’home per a aquesta generació. καθὼς γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς σημεῖον τοῖς Νινευΐταις, οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ.

Data: 
2020-01-30, dijous
Comentari: 

Lluc 11v30 Perquè com Jonàs va ser un senyal per als ninivites, així també ho serà el Fill de l’home per a aquesta generació.καθὼς γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς σημεῖον τοῖς Νινευΐταις, οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ.For <1063> as <2531> Jonas <2495> was <1096> (5633) a sign <4592> unto the Ninevites <3536>, so <3779> shall <2071> <0> also <2532> the Son <5207> of man <444> be <2071> (5704) to this <5026> generation <1074>.