Lluc 11v31 La reina del sud s’alçarà en el judici amb els homes d’aquesta generació, i els condemnarà; perquè ella vingué des dels límits de la terra per escoltar la saviesa de Salomó, i mireu, aquí n’hi ha un més gran que Salomó. βασίλισσα νότου ἐγερθήσ

Data: 
2020-01-31, divendres
Comentari: 

Lluc 11v31 La reina del sud s’alçarà en el judici amb els homes d’aquesta generació, i els condemnarà; perquè ella vingué des dels límits de la terra per escoltar la saviesa de Salomó, i mireu, aquí n’hi ha un més gran que Salomó.βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ κατακρινεῖ αὐτούς· ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶντος, καὶ ἰδού, πλεῖον Σολομῶντος ὧδε.The queen <938> of the south <3558> shall rise up <1453> (5701) in <1722> the judgment <2920> with <3326> the men <435> of this <5026> generation <1074>, and <2532> condemn <2632> (5692) them <846>: for <3754> she came <2064> (5627) from <1537> the utmost parts <4009> of the earth <1093> to hear <191> (5658) the wisdom <4678> of Solomon <4672>; and <2532>, behold <2400> (5628), a greater than <4119> Solomon <4672> is here <5602>.