Lluc 3v11 I respongué, i els diu: El qui tingui dues túniques que en doni al qui no en té, i el qui tingui menjar que faci el mateix. ἀποκριθεὶς δὲ λέγει αὐτοῖς, Ὁ ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι· καὶ ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω.

Data: 
2020-03-11, dimecres
Comentari: 

Lluc 3v11 I respongué, i els diu: El qui tingui dues túniques que en doni al qui no en té, i el qui tingui menjar que faci el mateix.ἀποκριθεὶς δὲ λέγει αὐτοῖς, Ὁ ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι· καὶ ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω.He answereth <611> (5679) and <1161> saith <3004> (5719) unto them <846>, He that hath <2192> (5723) two <1417> coats <5509>, let him impart <3330> (5628) to him that hath <2192> (5723) none <3361>; and <2532> he that hath <2192> (5723) meat <1033>, let him do <4160> (5720) likewise <3668>.