Lluc 5v1 I s’esdevingué que la multitud se li llançava al damunt per escoltar la paraula de Déu, i ell era a la vora del llac de Genesaret. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ τοῦ ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην Γενν

Data: 
2020-05-01, divendres
Comentari: 

Lluc 5v1 I s’esdevingué que la multitud se li llançava al damunt per escoltar la paraula de Déu, i ell era a la vora del llac de Genesaret.Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ τοῦ ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ·And <1161> it came to pass <1096> (5633), that, as <1722> the people <3793> pressed upon <1945> (5738) him <846> to hear <191> (5721) the word <3056> of God <2316>, <2532> he <846> stood <2258> (5713) <2476> (5761) by <3844> the lake <3041> of Gennesaret <1082>,