Lluc 5v8 Simó Pere, en veure-ho, caigué als genolls de Jesús, dient: Aparta’t de mi, Senyor, perquè sóc un home pecador. ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσε τοῖς γόνασι τοῦ Ἰησοῦ, λέγων, Ἔξελθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, Κύριε.

Data: 
2020-05-08, divendres
Comentari: 

Lluc 5v8 Simó Pere, en veure-ho, caigué als genolls de Jesús, dient: Aparta’t de mi, Senyor, perquè sóc un home pecador.ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσε τοῖς γόνασι τοῦ Ἰησοῦ, λέγων, Ἔξελθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, Κύριε.When <1161> Simon <4613> Peter <4074> saw <1492> (5631) it, he fell down at <4363> (5627) Jesus' <2424> knees <1119>, saying <3004> (5723), Depart <1831> (5628) from <575> me <1700>; for <3754> I am <1510> (5748) a sinful <268> man <435>, O Lord <2962>.