Lluc 5v9 Ja que una gran admiració s’apoderà d’ell i de tots els qui eren amb ell a causa de la captura dels peixos que havien agafat, θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ, ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ᾗ συνέλαβον·

Data: 
2020-05-09, dissabte
Comentari: 

Lluc 5v9 Ja que una gran admiració s’apoderà d’ell i de tots els qui eren amb ell a causa de la captura dels peixos que havien agafat,θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ, ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ᾗ συνέλαβον·For <1063> he <846> was astonished <4023> (5627) <2285>, and <2532> all <3956> that were <4862> with him <846>, at <1909> the draught <61> of the fishes <2486> which <3739> they had taken <4815> (5627):