Lluc 5v11 I després de tornar les barques a terra, ho deixaren tot i el seguiren. καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντες ἅπαντα, ἠκολούθησαν αὐτῷ.

Data: 
2020-05-11, dilluns
Comentari: 

Lluc 5v11 I després de tornar les barques a terra, ho deixaren tot i el seguiren.καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντες ἅπαντα, ἠκολούθησαν αὐτῷ.And <2532> when they had brought <2609> (5631) their ships <4143> to <1909> land <1093>, they forsook <863> (5631) all <537>, and followed <190> (5656) him <846>.