Lluc 5v12 I s’esdevingué quan ell era en una de les ciutats, heus aquí, un home ple de lepra. I en veure Jesús es va prostrar sobre el seu rostre i li va pregar, dient: Senyor, si vols em pots netejar. Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων, κα

Data: 
2020-05-12, dimarts
Comentari: 

Lluc 5v12 I s’esdevingué quan ell era en una de les ciutats, heus aquí, un home ple de lepra. I en veure Jesús es va prostrar sobre el seu rostre i li va pregar, dient: Senyor, si vols em pots netejar.Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων, καὶ ἰδού, ἀνὴρ πλήρης λέπρας· καὶ ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν, πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον, ἐδεήθη αὐτοῦ, λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι.And <2532> it came to pass <1096> (5633), when he <846> was <1511> (5750) <1722> in <1722> a certain <3391> city <4172>, <2532> behold <2400> (5628) a man <435> full <4134> of leprosy <3014>: who <2532> seeing <1492> (5631) Jesus <2424> fell <4098> (5631) on <1909> his face <4383>, and besought <1189> (5681) him <846>, saying <3004> (5723), Lord <2962>, if <1437> thou wilt <2309> (5725), thou canst <1410> (5736) make <2511> <0> me <3165> clean <2511> (5658).