Lluc 5v15 Però la seva fama s’estenia cada vegada més, i s’aplegaven grans multituds per escoltar-lo, i perquè ell els guarís de llurs malalties. διήρχετο δὲ μᾶλλον ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ· καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν, καὶ θεραπεύεσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀπὸ τ

Data: 
2020-05-15, divendres
Comentari: 

Lluc 5v15 Però la seva fama s’estenia cada vegada més, i s’aplegaven grans multituds per escoltar-lo, i perquè ell els guarís de llurs malalties.διήρχετο δὲ μᾶλλον ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ· καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν, καὶ θεραπεύεσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν.But <1161> so much the more <3123> went there <1330> <0> a fame <3056> abroad <1330> (5711) of <4012> him <846>: and <2532> great <4183> multitudes <3793> came together <4905> (5711) to hear <191> (5721), and <2532> to be healed <2323> (5745) by <5259> him <846> of <575> their <846> infirmities <769>.