Lluc 5v22 I Jesús, coneixent llurs pensaments, va respondre i els digué: Què raoneu en els vostres cors? ἐπιγνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν ἀποκριθεὶς εἶπε πρὸς αὐτούς, Τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;

Data: 
2020-05-22, divendres
Comentari: 

Lluc 5v22 I Jesús, coneixent llurs pensaments, va respondre i els digué: Què raoneu en els vostres cors?ἐπιγνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν ἀποκριθεὶς εἶπε πρὸς αὐτούς, Τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;But <1161> when Jesus <2424> perceived <1921> (5631) their <846> thoughts <1261>, he answering <611> (5679) said <2036> (5627) unto <4314> them <846>, What <5101> reason ye <1260> (5736) in <1722> your <5216> hearts <2588>?