Lluc 5v23 Què és més fàcil, dir: Et són perdonats els pecats; o dir: Alça’t i camina? τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, Ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου, ἢ εἰπεῖν, Ἔγειραι καὶ περιπάτει;

Data: 
2020-05-23, dissabte
Comentari: 

Lluc 5v23 Què és més fàcil, dir: Et són perdonats els pecats; o dir: Alça’t i camina?τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, Ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου, ἢ εἰπεῖν, Ἔγειραι καὶ περιπάτει;Whether <5101> is <2076> (5748) easier <2123>, to say <2036> (5629), Thy <4675> sins <266> be forgiven <863> (5769) thee <4671>; or <2228> to say <2036> (5629), Rise up <1453> (5669) and <2532> walk <4043> (5720)?