Lluc 5v27 I després d’aquestes coses, va sortir i es va fixar en un publicà anomenat Leví, assegut al lloc de recaptació d’impostos, i li digué: Segueix-me. Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθε, καὶ ἐθεάσατο τελώνην, ὀνόματι Λευΐν, καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν

Data: 
2020-05-27, dimecres
Comentari: 

Lluc 5v27 I després d’aquestes coses, va sortir i es va fixar en un publicà anomenat Leví, assegut al lloc de recaptació d’impostos, i li digué: Segueix-me.Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθε, καὶ ἐθεάσατο τελώνην, ὀνόματι Λευΐν, καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι.And <2532> after <3326> these things <5023> he went forth <1831> (5627), and <2532> saw <2300> (5662) a publican <5057>, named <3686> Levi <3018>, sitting <2521> (5740) at <1909> the receipt of custom <5058>: and <2532> he said <2036> (5627) unto him <846>, Follow <190> (5720) me <3427>.