Lluc 5v29 I Leví va fer per a ell un gran convit a casa seva, i hi havia una multitud de publicans i d’altres que eren a taula amb ells. καὶ ἐποίησε δοχὴν μεγάλην ὁ Λευῒς αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ· καὶ ἦν ὄχλος τελωνῶν πολύς, καὶ ἄλλων οἳ ἦσαν μετ᾽ αὐτῶν κα

Data: 
2020-05-29, divendres
Comentari: 

Lluc 5v29 I Leví va fer per a ell un gran convit a casa seva, i hi havia una multitud de publicans i d’altres que eren a taula amb ells.καὶ ἐποίησε δοχὴν μεγάλην ὁ Λευῒς αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ· καὶ ἦν ὄχλος τελωνῶν πολύς, καὶ ἄλλων οἳ ἦσαν μετ᾽ αὐτῶν κατακείμενοι.And <2532> Levi <3018> made <4160> (5656) him <846> a great <3173> feast <1403> in <1722> his own <846> house <3614>: and <2532> there was <2258> (5713) a great <4183> company <3793> of publicans <5057> and <2532> of others <243> that <3739> sat down <2258> (5713) <2621> (5740) with <3326> them <846>.