Joan 7v2 I era a prop la festa dels jueus, la de les Cabanes. ἦν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων ἡ σκηνοπηγία.

Data: 
2020-07-02, dijous
Comentari: 

Joan 7v2 I era a prop la festa dels jueus, la de les Cabanes.ἦν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων ἡ σκηνοπηγία.Now <1161> the Jews' <2453> feast <1859> of tabernacles <4634> was <2258> (5713) at hand <1451>.Però era a prop la festa jueva dels Tabernacles,