Joan 7v3 Li digueren llavors els seus germans: Marxa d’aquí, i vés a Judea, a fi que els teus deixebles també vegin les obres que fas. εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, Μετάβηθι ἐντεῦθεν, καὶ ὕπαγε εἰς τὴν Ἰουδαίαν, ἵνα καὶ οἱ μαθηταί σου θεωρήσωσι

Data: 
2020-07-03, divendres
Comentari: 

Joan 7v3 Li digueren llavors els seus germans: Marxa d’aquí, i vés a Judea, a fi que els teus deixebles també vegin les obres que fas.εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, Μετάβηθι ἐντεῦθεν, καὶ ὕπαγε εἰς τὴν Ἰουδαίαν, ἵνα καὶ οἱ μαθηταί σου θεωρήσωσι τὰ ἔργα σου ἃ ποιεῖς.His <846> brethren <80> therefore <3767> said <2036> (5627) unto <4314> him <846>, Depart <3327> (5628) hence <1782>, and <2532> go <5217> (5720) into <1519> Judaea <2449>, that <2443> thy <4675> disciples <3101> also <2532> may see <2334> (5661) the works <2041> that <3739> thou <4675> doest <4160> (5719).