Joan 7v5 Perquè ni els seus germans no creien en ell. οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν.

Data: 
2020-07-05, diumenge
Comentari: 

Joan 7v5 Perquè ni els seus germans no creien en ell.οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν.For <1063> neither <3761> did <4100> <0> his <846> brethren <80> believe <4100> (5707) in <1519> him <846>.