Joan 7v6 Jesús, doncs, els diu: El meu temps no ha arribat encara, però el vostre temps és sempre a punt. λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πάρεστιν, ὁ δὲ καιρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν ἕτοιμος.

Data: 
2020-07-06, dilluns
Comentari: 

Joan 7v6 Jesús, doncs, els diu: El meu temps no ha arribat encara, però el vostre temps és sempre a punt.λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πάρεστιν, ὁ δὲ καιρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν ἕτοιμος.Then <3767> Jesus <2424> said <3004> (5719) unto them <846>, My <1699> time <2540> is <3918> <0> not yet <3768> come <3918> (5748): but <1161> your <5212> time <2540> is <2076> (5748) alway <3842> ready <2092>.