Joan 7v8 Pugeu-hi vosaltres a aquesta festa. Jo encara no pujo a aquesta festa, perquè el meu temps encara no s’ha complert. ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην· ἐγὼ οὔπω ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πεπλήρωται.

Data: 
2020-07-08, dimecres
Comentari: 

Joan 7v8 Pugeu-hi vosaltres a aquesta festa. Jo encara no pujo a aquesta festa, perquè el meu temps encara no s’ha complert.ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην· ἐγὼ οὔπω ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πεπλήρωται.Go <305> <0> ye <5210> up <305> (5628) unto <1519> this <5026> feast <1859>: I <1473> go <305> <0> not <3768> <0> up <305> (5719) yet <3768> unto <1519> this <5026> feast <1859>; for <3754> my <1699> time <2540> is <4137> <0> not yet <3768> full come <4137> (5769).