Joan 7v10 Però quan els seus germans van haver pujat a la festa, llavors ell també hi va pujar, però no públicament sinó com en secret. Ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη εἰς τὴν ἑορτήν, οὐ φανερῶς, ἀλλ᾽ ὡς ἐν κρυπτῷ.

Data: 
2020-07-10, divendres
Comentari: 

Joan 7v10 Però quan els seus germans van haver pujat a la festa, llavors ell també hi va pujar, però no públicament sinó com en secret.Ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη εἰς τὴν ἑορτήν, οὐ φανερῶς, ἀλλ᾽ ὡς ἐν κρυπτῷ.But <1161> when <5613> his <846> brethren <80> were gone up <305> (5627), then <5119> went <305> <0> he <846> also <2532> up <305> (5627) unto <1519> the feast <1859>, not <3756> openly <5320>, but <235> as it were <5613> in <1722> secret <2927>.