Joan 7v11 I els jueus el cercaven en la festa, i deien: On és aquell? οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ, καὶ ἔλεγον, Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος;

Data: 
2020-07-11, dissabte
Comentari: 

Joan 7v11 I els jueus el cercaven en la festa, i deien: On és aquell?οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ, καὶ ἔλεγον, Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος;Then <3767> the Jews <2453> sought <2212> (5707) him <846> at <1722> the feast <1859>, and <2532> said <3004> (5707), Where <4226> is <2076> (5748) he <1565>?