Joan 7v13 Tanmateix, ningú no parlava d’ell en públic, per por dels jueus. οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων.

Data: 
2020-07-13, dilluns
Comentari: 

Joan 7v13 Tanmateix, ningú no parlava d’ell en públic, per por dels jueus.οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων.Howbeit <3305> no man <3762> spake <2980> (5707) openly <3954> of <4012> him <846> for <1223> fear <5401> of the Jews <2453>.