Joan 7v16 Jesús els respongué i digué: La meva doctrina no és meva, sinó del qui m’ha enviat. ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, Ἡ ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμή, ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με.

Data: 
2020-07-16, dijous
Comentari: 

Joan 7v16 Jesús els respongué i digué: La meva doctrina no és meva, sinó del qui m’ha enviat.ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, Ἡ ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμή, ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με.Jesus <2424> answered <611> (5662) them <846>, and <2532> said <2036> (5627), My <1699> doctrine <1322> is <2076> (5748) not <3756> mine <1699>, but <235> his that sent <3992> (5660) me <3165>.