Joan 7v18 El qui parla pel seu compte, cerca la pròpia glòria, però qui cerca la glòria del qui l’ha enviat, aquest és veraç, i en ell no hi ha injustícia. ὁ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λαλῶν, τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ· ὁ δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐτόν, οὗτος ἀλη

Data: 
2020-07-18, dissabte
Comentari: 

Joan 7v18 El qui parla pel seu compte, cerca la pròpia glòria, però qui cerca la glòria del qui l’ha enviat, aquest és veraç, i en ell no hi ha injustícia.ὁ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λαλῶν, τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ· ὁ δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐτόν, οὗτος ἀληθής ἐστι, καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν.He that speaketh <2980> (5723) of <575> himself <1438> seeketh <2212> (5719) his own <2398> glory <1391>: but <1161> he that seeketh <2212> (5723) his glory <1391> that sent <3992> (5660) him <846>, the same <3778> is <2076> (5748) true <227>, and <2532> no <3756> unrighteousness <93> is <2076> (5748) in <1722> him <846>.