Joan 7v19 ¿No us va donar Moisès la Llei, i cap de vosaltres no compleix la Llei? Per què cerqueu de matar-me? οὐ Μωσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν νόμον, καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν νόμον; τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι;

Data: 
2020-07-19, diumenge
Comentari: 

Joan 7v19 ¿No us va donar Moisès la Llei, i cap de vosaltres no compleix la Llei? Per què cerqueu de matar-me?οὐ Μωσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν νόμον, καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν νόμον; τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι;Did <1325> <0> not <3756> Moses <3475> give <1325> (5758) you <5213> the law <3551>, and <2532> yet none <3762> of <1537> you <5216> keepeth <4160> (5719) the law <3551>? Why <5101> go ye about <2212> (5719) to kill <615> (5658) me <3165>?