Joan 7v22 Per això Moisès us donà la circumcisió, no que sigui de Moisès, sinó dels pares, i en dissabte circumcideu un home. διὰ τοῦτο Μωσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν (οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωσέως ἐστίν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν πατέρων)· καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρω

Data: 
2020-07-22, dimecres
Comentari: 

 Joan 7v22 Per això Moisès us donà la circumcisió, no que sigui de Moisès, sinó dels pares, i en dissabte circumcideu un home.διὰ τοῦτο Μωσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν (οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωσέως ἐστίν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν πατέρων)· καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον.Moses <3475> therefore <1223> <5124> gave <1325> (5758) unto you <5213> circumcision <4061>; (not <3756> because <3754> it is <2076> (5748) of <1537> Moses <3475>, but <235> of <1537> the fathers <3962>;) and <2532> ye <4059> <0> on <1722> the sabbath day <4521> circumcise <4059> (5719) a man <444>.