Joan 7v24 No judiqueu segons l’aparença, sinó judiqueu amb judici just.  μὴ κρίνετε κατ᾽ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε.

Data: 
2020-07-24, divendres
Comentari: 

Joan 7v24 No judiqueu segons l’aparença, sinó judiqueu amb judici just. μὴ κρίνετε κατ᾽ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε.Judge <2919> (5720) not <3361> according to <2596> the appearance <3799>, but <235> judge <2919> (5657) righteous <1342> judgment <2920>.