Joan 7v26 I mira, parla en públic i no li diuen res. ¿Han reconegut de debò els dirigents que aquest és realment el Crist? καὶ ἴδε παρρησίᾳ λαλεῖ, καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσι. μήποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ Χριστός;

Data: 
2020-07-26, diumenge
Comentari: 

Joan 7v26 I mira, parla en públic i no li diuen res. ¿Han reconegut de debò els dirigents que aquest és realment el Crist?καὶ ἴδε παρρησίᾳ λαλεῖ, καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσι. μήποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ Χριστός;But <2532>, lo <2396>, he speaketh <2980> (5719) boldly <3954>, and <2532> they say <3004> (5719) nothing <3762> unto him <846>. Do <1097> <0> the rulers <758> know <1097> (5627) indeed <3379> <230> that <3754> this <3778> is <2076> (5748) the very <230> Christ <5547>?