Joan 7v27 Però aquest sabem d’on és. En canvi quan vingui el Crist, ningú no sabrà d’on és. ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν· ὁ δὲ Χριστὸς ὅταν ἔρχηται, οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν.

Data: 
2020-07-27, dilluns
Comentari: 

Joan 7v27 Però aquest sabem d’on és. En canvi quan vingui el Crist, ningú no sabrà d’on és.ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν· ὁ δὲ Χριστὸς ὅταν ἔρχηται, οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν.KJV  Joan 7:27 Howbeit <235> we know <1492> (5758) this man <5126> whence <4159> he is <2076> (5748): but <1161> when <3752> Christ <5547> cometh <2064> (5741), no man <3762> knoweth <1097> (5719) whence <4159> he is <2076> (5748).