Joan 7v31 I molts d’entre la multitud van creure en ell, i deien: Quan vingui el Crist, ¿farà més senyals dels que ha fet aquest? πολλοὶ δὲ ἐκ τοῦ ὄχλου ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, καὶ ἔλεγον ὅτι Ὁ Χριστὸς ὅταν ἔλθῃ, μήτι πλείονα σημεῖα τούτων ποιήσει ὧν οὗτος

Data: 
2020-07-31, divendres
Comentari: 

Joan 7v31 I molts d’entre la multitud van creure en ell, i deien: Quan vingui el Crist, ¿farà més senyals dels que ha fet aquest?πολλοὶ δὲ ἐκ τοῦ ὄχλου ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, καὶ ἔλεγον ὅτι Ὁ Χριστὸς ὅταν ἔλθῃ, μήτι πλείονα σημεῖα τούτων ποιήσει ὧν οὗτος ἐποίησεν;And <1161> many <4183> of <1537> the people <3793> believed <4100> (5656) on <1519> him <846>, and <2532> said <3004> (5707), <3754> When <3752> Christ <5547> cometh <2064> (5632), will he do <3385> <4160> (5692) more <4119> miracles <4592> than these <5130> which <3739> this <3778> man hath done <4160> (5656)?