Lluc 9v2 I els envià a predicar el regne de Déu, i a guarir els malalts. καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἰᾶσθαι τοὺς ἀσθενοῦντας.

Data: 
2020-09-02, dimecres
Comentari: 

Lluc 9v2 I els envià a predicar el regne de Déu, i a guarir els malalts.καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἰᾶσθαι τοὺς ἀσθενοῦντας.And <2532> he sent <649> (5656) them <846> to preach <2784> (5721) the kingdom <932> of God <2316>, and <2532> to heal <2390> (5738) the sick <770> (5723).