Lluc 9v6 I van sortir i anaven pels pobles predicant l’evangeli i guarint per tot arreu.  ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο κατὰ τὰς κώμας, εὐαγγελιζόμενοι καὶ θεραπεύοντες πανταχοῦ.

Data: 
2020-09-06, diumenge
Comentari: 

Lluc 9v6 I van sortir i anaven pels pobles predicant l’evangeli i guarint per tot arreu. ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο κατὰ τὰς κώμας, εὐαγγελιζόμενοι καὶ θεραπεύοντες πανταχοῦ.And <1161> they departed <1831> (5740), and went <1330> (5711) through <2596> the towns <2968>, preaching the gospel <2097> (5734), and <2532> healing <2323> (5723) every where <3837>.