Lluc 9v11 Però les multituds se’n van adonar i el van seguir. I els va rebre i els parlava del regne de Déu, i guaria els qui tenien necessitat de curació. οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες ἠκολούθησαν αὐτῷ· καὶ δεξάμενος αὐτούς, ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θ

Data: 
2020-09-11, divendres
Comentari: 

Lluc 9v11 Però les multituds se’n van adonar i el van seguir. I els va rebre i els parlava del regne de Déu, i guaria els qui tenien necessitat de curació.οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες ἠκολούθησαν αὐτῷ· καὶ δεξάμενος αὐτούς, ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο.And <1161> the people <3793>, when they knew <1097> (5631) it, followed <190> (5656) him <846>: and <2532> he received <1209> (5666) them <846>, and spake <2980> (5707) unto them <846> of <4012> the kingdom <932> of God <2316>, and <2532> healed <2390> (5711) them that had <2192> (5723) need <5532> of healing <2322>.