Lluc 9v16 I va prendre els cinc pans i els dos peixos, alçà la mirada cap al cel, els beneí, els va partir i els donava als seus deixebles perquè els servissin a la multitud. λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, εὐλό

Data: 
2020-09-16, dimecres
Comentari: 

Lluc 9v16 I va prendre els cinc pans i els dos peixos, alçà la mirada cap al cel, els beneí, els va partir i els donava als seus deixebles perquè els servissin a la multitud.λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, εὐλόγησεν αὐτούς, καὶ κατέκλασε, καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς παρατιθέναι τῷ ὄχλῳ.Then <1161> he took <2983> (5631) the five <4002> loaves <740> and <2532> the two <1417> fishes <2486>, and looking up <308> (5660) to <1519> heaven <3772>, he blessed <2127> (5656) them <846>, and <2532> brake <2622> (5656), and <2532> gave <1325> (5707) to the disciples <3101> to set before <3908> (5683) the multitude <3793>.