Lluc 9v23 I deia a tots: Si algú vol venir darrere meu, que es negui a si mateix i prengui la seva creu cada dia, i em segueixi. ἔλεγε δὲ πρὸς πάντας, Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ᾽ ἡμέραν, καὶ ἀκολουθ

Data: 
2020-09-23, dimecres
Comentari: 

Lluc 9v23 I deia a tots: Si algú vol venir darrere meu, que es negui a si mateix i prengui la seva creu cada dia, i em segueixi.ἔλεγε δὲ πρὸς πάντας, Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ᾽ ἡμέραν, καὶ ἀκολουθείτω μοι.And <1161> he said <3004> (5707) to <4314> them all <3956>, If any man <1536> will <2309> (5719) come <2064> (5629) after <3694> me <3450>, let him deny <533> (5663) himself <1438>, and <2532> take up <142> (5657) his <846> cross <4716> daily <2250> <2596>, and <2532> follow <190> (5720) me <3427>.