Lluc 9v25 Perquè, ¿què aprofita a un home de guanyar el món sencer, si ell mateix es destrueix o pateix pèrdua? τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος, κερδήσας τὸν κόσμον ὅλον, ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας ἢ ζημιωθείς;

Data: 
2020-09-25, divendres
Comentari: 

Lluc 9v25 Perquè, ¿què aprofita a un home de guanyar el món sencer, si ell mateix es destrueix o pateix pèrdua?τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος, κερδήσας τὸν κόσμον ὅλον, ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας ἢ ζημιωθείς;For <1063> what <5101> is <5623> <0> a man <444> advantaged <5623> (5743), if he gain <2770> (5660) the whole <3650> world <2889>, and <1161> lose <622> (5660) himself <1438>, or <2228> be cast away <2210> (5685)?