Lluc 9v27 I us dic de veritat: N’hi ha alguns dels qui són aquí que no tastaran la mort fins que hauran vist el regne de Déu. λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἳ οὐ μὴ γεύσονται θανάτου, ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.

Data: 
2020-09-27, diumenge
Comentari: 

Lluc 9v27 I us dic de veritat: N’hi ha alguns dels qui són aquí que no tastaran la mort fins que hauran vist el regne de Déu.λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἳ οὐ μὴ γεύσονται θανάτου, ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.But <1161> I tell <3004> (5719) you <5213> of a truth <230>, there be <1526> (5748) some <5100> standing <2476> (5761) here <5602>, which <3739> shall <1089> <0> not <3364> taste <1089> (5695) of death <2288>, till <2193> <302> they see <1492> (5632) the kingdom <932> of God <2316>.