Mateu 11v1 I s’esdevingué que, quan Jesús va acabar de donar instruccions als seus dotze deixebles, va marxar d’allí a ensenyar i a predicar en llurs ciutats. Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ, μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδά

Data: 
2020-11-01, diumenge
Comentari: 

Mateu 11v1 I s’esdevingué que, quan Jesús va acabar de donar instruccions als seus dotze deixebles, va marxar d’allí a ensenyar i a predicar en llurs ciutats.Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ, μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν.And <2532> it came to pass <1096> (5633), when <3753> Jesus <2424> had made an end <5055> (5656) of commanding <1299> (5723) his <846> twelve <1427> disciples <3101>, he departed <3327> (5627) thence <1564> to teach <1321> (5721) and <2532> to preach <2784> (5721) in <1722> their <846> cities <4172>.